Pucharów w sobotę nie będzie !

Długie, ośmiomiesięczne wyczekiwanie dobiega końca. 21.05 rozpocznie się sezon 2021 GSMP podczas 47 Bieszczadzkiego Wyścigu Górskiego w Załużu. Sezon, który będzie liczył 8 weekendów wyścigowych. Każdy dzień będzie liczył się jako pojedyncza runda. Czyli zawodnicy będą mieli szansę na punktowanie w szesnastu wyścigach. W kalendarzu znajdują się dwa wyścigi w Słowacji – Jankov Vŕšok oraz Pezinska Baba. W mediach społecznościowych zawodnicy umieszczają informację o przygotowaniach do sezonu, organizatorzy informują o postępach w przygotowaniu wyścigów. Wszystko wygląda bardzo dobrze ale czy na pewno?

5 lutego na stronie Polskiego Związku Motorowego pojawił się nowy Regulamin Ramowy

Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski 2021. Od tego momentu możemy mówić o narastającym konflikcie pomiędzy PZM a zawodnikami. Kością niezgody okazał się punkt 15 Regulaminu mówiący o systemie przyznawania pucharów na koniec wyścigów mówiący:

„Puchary przyznawane będą na koniec każdych zawodów. Klasyfikacja tworzona będzie na podstawie sumy punktów uzyskanych w dwóch rundach.

Przykład 1:

Klasyfikacja Kategorii 1:

 

1 runda

2 runda

Koniec zawodów

 

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Suma

Puchar za:

Zawodnik A

1

20

2

15

35

1 miejsce

Zawodnik B

2

15

3

12

27

3 miejsce

Zawodnik C

4

10

1

20

30

2 miejsce

W sytuacji uzyskania równej ilości punktów o wyższym miejscu decydować będzie lepszy wynik (więcej uzyskanych punktów w 1 dniu zawodów)

Przykład 2:

Klasyfikacja w klasie 5b:

 

1 runda

2 runda

Koniec zawodów

 

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Suma

Puchar za:

Zawodnik A

1

8

2

6

14

1 miejsce

Zawodnik B

2

6

2

8

14

2 miejsce

Zawodnik C

3

4

3

4

8

3 miejsce

 

Czyli, od sezonu 2021 nie będą rozdawane puchary za każdy dzień tylko łącznie za dwa dni. Teraz wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Zawodnik A ma pecha i jego samochód ulega awarii w sobotę i nie dojeżdża do mety. Naprawia auto i staje na starcie w niedzielę. Wygrywa rundę, bije rekord trasy zdobywa 20 punktów. Niestety według informacji zamieszczonych w regulaminie może nie stanąć na podium bo zawodnik B, który był 1 w sobotę i 2 w niedzielę zdobywa 35 punktów. Zawodnik C, który w sobotę był drugi a w niedzielę 3, zdobywa 27 punktów. Zawodnik D, w sobotę był trzeci a w niedzielę 4 zdobywa 22 punkty. I teraz załóżmy że zawodnik A ma pecha, sytuacja powtarza się 8 razy podczas każdej z każdej eliminacji GSMP. W sobotę nie dojeżdża w niedziela wygrywa i bije rekord trasy. Zawodnicy B, C, D zmieniają się (inni zawodnicy). Na koniec sezonu zawodnik A ma 160 punktów zdobywa tytuł Mistrza Polski ale ani razu nie staje na podium wyścigu. Czy na pewno ma to tak wyglądać?

Zawodnicy startujący w GSMP wysłali pismo do Głównej Komisji Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego z prośbą o zmianę zapisów regulaminu. Przedstawiono w nim stanowisko zawodników dotyczące zmian dotyczących nowych zasad przyznawania pucharów:

„……..Każdy zawodnik startując w danych zawodach startuje za pieniądze pozyskane od sponsorów, partnerów oraz również za swoje ciężko zarobione pieniądze. Każdy startując w zawodach walczy o jak najlepszy wynik, następnie o miejsce, za które w nagrodę otrzymuje symboliczny puchar. Otrzymany puchar za uzyskane miejsce ma duży wpływ wizerunkowy dla zawodnika, ponieważ po otrzymaniu go może zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na tle własnego samochodu z sponsorem. Następnie może się pochwalić nim na portalach społecznościowych lub może pomóc w pozyskaniu potencjalnego sponsora na kolejny sezon……

 

Niestety, GKSS postanowił odrzucić wniosek i 1 kwietnia odpisał do zawodników:

„…W dniu 22 grudnia 2020 z inicjatywy Prezesa AMK Limanowa, zorganizowana została telekonferencja mająca na celu omówienie wszystkich problemów związanych z zakończonym sezonem jak również zmian proponowanych na rok 2021. W konferencji wzięli udział przedstawiciel wszystkich organizatorów GSMP z Polski, przedstawiciele PZM oraz przedstawiciele Promotora GSMP - firmy UMA Małopolska. Zdecydowana większość uczestników nie miała wątpliwości, że zmiany w problematycznym obecnie aspekcie są niezbędne. Po długotrwale] dyskusji wypracowano projekt rozwiązań, który przedstawiony został Głównej] Komisji Sportu Samochodowego do realizacji.

Wyścigi górskie nie tylko w Polsce cechują się mnogością klasyfikacji, co wyróżnia tę konkurencję na tle innych. W okresie kilku ostatnich lat otrzymywaliśmy od poszczególnych organizatorów informacje, że ilości wręczanych podczas zawodów nagród zaczęły przerastać znacznie liczbę sklasyfikowanych zawodników. Znamy również opinie niektórych kierowców, którzy również optowali za skróceniem ceremonii i czytelnym jej przekazem.

Idea autorów projektu jest podniesienie rangi i znaczenia wręczanych pucharów. Połączone ma to być z odpowiednim wyeksponowaniem nagradzanych zawodników. W tym celu, o.o wydaje się być całkiem sensowne, podjęto decyzję o redukcji klasyfikacji. Uznano że sumowanie punktów z dwóch rund do stworzenia wyłącznie klasyfikacji nagradzanych zawodników będzie najlepszym i najczytelniejszym rozwiązaniem. Ciężko jest bowiem porównywać czasy, wyciągać średnie bądź też wybierać najszybszy przejazd. Nie jest to żaden eksperyment, gdyż taka metodologia nagradzania zwycięzców stosowana jest od lat w różnych dziedzinach sportu motorowego i działa bardzo sprawiedliwie. Prosimy pamiętać, że „klasyfikacja pucharowa" nie przenosi się do klasyfikacji sezonu, która jest tworzona zgodnie z art. 16.1 Regulaminu Ramowego GSMP.

………….

Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski to nie tylko grupa zawodników — wielkich entuzjastów sportu samochodowego. To również bardzo duża, prawdopodobnie nawet większa grupa organizatorów, wolontariuszy. Mamy nadzieję, że obie grupy laczy jeden cel ~— rozwój wyścigów górskich w Polsce, a przy tym pozyskanie mocnych partnerów medialnych oraz zamożnych sponsorów. Dlatego akceptowane będą wszelkie działania prowadzące do podniesienia poziomu zawodów a przede wszystkim ich jak najlepszej promocji.

 

W świetle odpowiedzi GKSS, zawodnicy przejść do porządku dziennego.  Znacząca grupa zawodników oraz wpierające je media postanowiły wykorzystać pełną drogę możliwości odwołania od powyższej decyzji a także skierować sprawę do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jako organu nadzorującego. Część zawodników planuje również bojkot zawodów w Załużu.

O dalszych krokach będziemy informować na bieżąco.