Wyścig w Cisnej oficjalnie odwołany !

Główna komisja Sportu Samochodowego pod przewodnictwem Jarosława Noworóla podjęła dzisiaj decyzję o odwołaniu 3 i 4 rundy GSMP w Cisnej.

W komunikacie możemy przeczytać:

1. Odwołanie 3 i 4 rundy GSMP Cisna 2019
Główna Komisja Sportu Samochodowego postanawia o odwołaniu 3 i 4 rundy GSMP Cisna 2019, które to zawody miały się odbyć w terminie 31.05-02.06.2019 roku.

Uzasadnienie:
1. W dniu 12.05.2019 Główna Komisja Sportu Samochodowego otrzymała pisemną informację  oddelegowanego przez Zespół Tras i Torów, Inspektora Tras i Torów na zawody 3 i 4 rundy GSMP „Cisna 2019” z której wynika, że  stan nawierzchni wyznaczonej trasy wyścigu górskiego na dzień 11.05.2019 roku nie spełnia warunków homologacji trasy, a trwające prace remontowe tj. ich zakres i skala zaplanowanych prac remontowych w sposób znaczący nie poprawią stanu nawierzchni pod względem bezpieczeństwa.
2. Jednocześnie brak jest możliwości wyznaczenia w kalendarzu GSMP innego  terminu odbycia się w/w rund.

Warszawa, 16 maja  2019 r.
Niniejszy komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM
Jarosław Noworól

Wyścig w Cisnej powrócił do kalendarza po 9 letniej przerwie. Niestety kibice będą jeszcze musieli poczekać na powrót kierowców do bieszczadzkiej miejscowości Cisna.

foto Tomasz Fryszkiewicz